Whatsapp İletişim
  HİZMET TALEP FORMU
HİZMETLER
Hastane,Klinik Temizliği
Hastane,Klinik Temizliği
 
Temizlik Hizmeti sunduğumuz Sağlık Kuruluşları aşağıda genel hatlarıyla listelenmiştir:
 1. Hastaneler ve Klinikler
 2. Tıp Merkezleri
 3. Laboratuvarlar
 4. Özel Muayenehaneler (DR / Dnt)
 5. Ameliyathaneler (Estetik , Ortodonti, …)

House Temizlik olarak iyi temizlik anlayışımız sadece temiz görünmek değil; aynı zamanda teknik olarak da temiz olmasıdır.

Amacımız hastalara, ziyaretçilere ve hastane personeline gerçek temizliğin ne olduğunu göstermektir.

House Temizlik olarak bahsettiğimiz gerçek temizliğin sürekliliğini garanti ederiz.

Sağlık Kuruluşlarında dünya standartlarında temizlik yaparız, Sağlık Kuruluşları temizliğinde kullanılan elemanlar aşağıda belirtilen noktaları da kapsayan çok kapsamlı hastane temizlik eğitimlerinden geçirilmektedir.
 
• Enfeksiyon kontrolü
• Sağlık ve güvenlik
• Ekipmanların temizliği
• Zemin temizleme
• Genel temizlik
• Mutfak temizliği
• Tuvalet temizliği
• Sıhhi temizlik
• Hasta ekipmanları

Hastanede temizlik, Sağlık Bakanlığının, “Sağlık Kurumlarında Temizlik” El Kitabı ile tam uyum içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Kuruluşlarından olan Laboratuvarlarda, temizlik personelinin yapacağı basit bir hata felaket derecesinde sonuçlar yaratabilir.

Bu nedenledir ki, House Temizlik olarak önce bu personeli çok ayrıntılı ve özel eğitimlerden geçirmekteyiz.

Laboratuvar Temizlik personeli aşağıdaki konularda yoğun olarak eğitilmiştir:

 • Genel laboratuvar tehlikeleri,
 • Yapılması ve yapılmaması gerekenler,
 • Kimyasallar,
 • Mikro-organizmalar,
 • Radyasyon,
 • Atık yönetimi,
 • Sağlık ve güvenlik,
 • Acil durum prosedürleri.

Temizlikte Dezefeksiyonun Önemi 

Dezenfeksiyon: Herhangi bir yüzeyde veya ortamda insan sağlığını etkileyen patojen olguların (bakteriler, virüsler,mantarlar) minimum seviyeye indirilmesidir.

Hastane temizliğinde amaç sadece kiri yok etmek değil mikrobik florayı da azaltmak olduğundan dezenfeksiyon şarttır. İyi bir yüzey dezenfeksiyonunun sağlanması için uygun dezenfeksiyon malzemesi kullanımı zaruridir. Hastanelerde dezenfeksiyon işleri günlük temizlikte, periyodik temizlikte, olağanüstü durumlarda ve ameliyathane, yoğun bakım gibi özel ünitelerin temizliğinde uygulanmaktadır. Sağlık kurumlarında enfeksiyonların önlenmesi için temizlik hizmetlerine önemli roller düşmektedir. Kullanılan alanının yoğunluğuna göre gün içerisinde birkaç defa dezenfeksiyon işlemi yapılabilmektedir.

Tıbbi Atıkların Toplanması,Depolanması ve Ayrıştırılması

Hastane atıkları enfeksiyon kaynağı olabileceği için diğer atıklardan farklıdır. Atıkların toplanması, depolanması ve imha edilmesi insan sağlığı için çok önemlidir. Hastane atıkları üçe ayrılmaktadır. Bunlar;

Evsel Atıklar: Ofisler, mutfak, kantin gibi yerlerden çıkan tıbbi açıdan insan sağlığına etkisi olmayan atıklardır.(kağıt, toz ,karton,plastik,v.b.) Siyah renkli poşetlere toplanır.
Tıbbi atık: Hastane ünitelerinden çıkan, kan, enfeksiyöz vücut sıvıları, serolojik atıklar gibi atıklar tıbbi atıkları oluşturur. Kırmızı üzerinde tıbbi atık olduğu belli logolu poşetlerde toplanır.
Cam atıklar: Serum şişeleri, flakonlar cam atıklardandır. Mavi renkli poşet içinde toplanılır.
Tıbbi atıklar soğutmalı özel bölmelerde depolanırlar. Tıbbi atıklar hastane bölümlerinden eğitimli bir personel tarafından toplanıp depolanır.

Detaylı Temizlik 

Hastanelerde günlük temizliğin haricinde periyodik olarak temizlikler yapılmaktadır. Bu periyodlar haftalık, aylık, altı aylık, yıllık olabilmektedir. Periyodik temizlikler tatil günlerinde, iş trafiğinin yoğun olmadı zamanlarda yapılır. Havalandırmalar, lambalar, yangın dedektörleri, duvarlar, süpürgelikler, cam pervazla, perdeler, koltuklar, yataklar periyodik olarak temizlenir. Günlük temizlik daha çok bakımı korumak, toz almak amaçlı yapılır. Temizleme gücü yüksek dezenfekte özelliği olan kimyasallarla ulaşılması zor alanların periyodik olarak temizlenmesi eskimeyi ve aşırı kirlenmeyi engellemektedir. Detaylı temizlik için personele eğitim verilerek çok iyi sonuçlara ulaşılır.

Gölge
Gölge
Copyright © 2018 | HOUSE TEMİZLİK Tüm hakları saklıdır. Designed_By İsmail ATİK